Hago Pedersen

Jeg er autodidakt billedkunstner, der i mange år har arbejdet med billedsproget som udtryksform.
Med afsæt i Ny- og Gl. testamentes episoder og dramatiske hændelser opstår billeddannelsen til de religiøse billeder.
Ved at gå ned i teksternes liv og atmosfære popper der indre billeder op, som jeg forsøger at fastholde på lærredet.
Til andre billeder hentes inspirationen i naturen Sanset ved lyde, lyset, naturens dufte og bevægelser.

Ud over malerier og plakatkunst har jeg lavet illustrationer til bøger og blade.
Jeg håber, beskueren vil gå med ind i billedsprogets fantasiverden med øjne og hjerte åben - for der igennem at sanse flere af livets mange facetter og værdier, både i troens verden og i den natur vi er en del af.